Giáo xứ Phong Ý chung tay làm đường bê tông nông thôn

Sáng 13/10/2022, nhân dân tổ an ninh số 11 thôn Kìm (xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã cùng tham gia làm đường bê tông nông thôn tại địa bàn. Toàn bộ kinh phí trên 100 triệu đồng do các Cha xứ giáo xứ Phong Ý (Giáo phận Thanh Hóa) vận động, quyên góp.