Long An tiếp nhận được hơn 3.800 đơn vị máu từ hoạt động hiến máu tình nguyện

Trong năm 2023, Long An tiếp nhận được 3.804 đơn vị máu từ các tình nguyện viên đến từ các ngành nghề như: lực lượng vũ trang, y tế, giáo viên, công nhân, người lao động,..