Người đàn ông chết não, hiến tạng cứu sống 5 người

Một người đàn ông 62 tuổi ở Ấn Độ đã không may chết não. Các bác sĩ nhận thấy nhiều cơ quan từ cơ thể ông nếu hiến tặng có thể cứu được nhiều người. Bệnh viện đã ngỏ ý và gia đình chấp thuận. Gan, 2 quả thận, tim và giác mạc của ông đã mang lại cuộc sống mới cho 5 người.