Hội Chữ thập đỏ Hà Nội vận động hiến máu tình nguyện và hiến mô tạng

Từ nay đến tháng 10-2024, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vận động 70.000 người tham gia hiến máu tình nguyện; 700 người đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo sau khi chết não.