Chính sách

Chăm lo cho người nghèo

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cho người nghèo. PV Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Vàng Seo Cón - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang.