Người đàn ông miền Tây xây trăm cầu từ thiện không công

“Làm cầu vì đam mê và vì chưa hết nghiệp với đời. Khi nào nhà hảo tâm không nhờ xây cầu nữa thì tôi về nấu cơm cho vợ”.