Quốc tế

Xu hướng sống độc thân tại Hàn Quốc

Số lượng các hộ độc thân ở Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2021 khi người trẻ tuổi tại nước này ngại kết hôn.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin