Xã hội

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo được xác định phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định.