Chữ thập đỏ địa phương

Hơn 6,7 tỷ đồng thực hiện dự án 'Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng'

Ngày 8/12, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình triển khai Khoản viện trợ phi dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại thành phố Đà Nẵng” do Quỹ Coca-Cola tài trợ, với các hoạt động hỗ trợ cung cấp các gói hàng thực phẩm, lương thực, cùng các vật dụng cụ gia đình và các đội tình nguyện viên về ứng phó thiên tai. Dự án thực hiện từ 15/11/2022 đến 15/04/2023.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin