Thể thao quần chúng góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất người Việt

Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tật, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất con người.