Người tốt – Việc tốt

Cô giáo miền xuôi hơn 10 năm xa chồng con lên "gieo chữ" làng bản

Là giáo viên vùng cao, khó khăn nào cũng đã trải qua, cay đắng nào cũng đã nếm đủ, hơn chục năm qua, cô giáo Đinh Thị Hương thấm nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin