Chính trị

Hải Phòng: Ông Phạm Văn Đoan giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Sáng 8/12, HĐND quận Hồng Bàng (Thành phố Hải Phòng) tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND quận.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin