Hiến máu - Hiến tạng

Hàng trăm cán bộ ngành y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.