Tư vấn

Phát hiện sớm tổn thương ở thận gây nguy cơ ung thư

Các bệnh lý thận trong đó có ung thư diễn biến rất âm thầm. Đa phần các bệnh nhân tình ngờ phát hiện ra bệnh khi đi siêu âm.