Tư vấn

Thu hồi lô thuốc điều trị tim mạch, suy tuần hoàn não Npluvico kém chất lượng

Thuốc Npluvico dùng điều trị suy tuần hoàn não và các biểu hiện chức năng vừa bị thu hồi do vi phạm mức độ 2, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính, định lượng.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin