Cộng đồng

Quỹ từ thiện Vì chất lượng cuộc sống:  Nâng cao thể trạng người Việt

Với sứ mệnh: Hỗ trợ người khó khăn, yếu thế trong xã hội; Cải thiện chất lượng sống cho người Việt; Trồng cây – phủ xanh đất nước – bảo vệ môi trường, Quỹ từ thiện Vì chất lượng cuộc sống do CEO Đặng Đức Thành (Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Green Plus) sáng lập chính thức ra đời.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin