Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' Bộ Quốc phòng: Xác định nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ khó khăn

Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' Bộ Quốc phòng vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng 'Nhà đồng đội'; tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023.