Long An: Mái nhà chung của những mảnh đời cơ nhỡ

Từ lâu, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Long An (Trung tâm) trở thành 'mái nhà chung' của người già neo đơn, bệnh nhân tâm thần,... Với tình thương và trách nhiệm, những nhân viên nơi đây tận tình chăm sóc, yêu thương, giúp họ tìm được niềm vui trong cuộc sống.