Tấm lòng vàng

Học Bác trao lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương

Lòng nhân ái, tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Noi gương Bác, thời gian qua, bên cạnh công việc, nhiệm vụ chuyên môn, nhiều cá nhân, tổ chức đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, vì cộng đồng. Từ đó, lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin