Dân sinh

Ngăn nạn đuối nước ở trẻ: Cần sự chung tay của toàn xã hội

Đuối nước cướp đi sinh mạng của hàng nghìn trẻ em mỗi năm. Để giảm thiểu tình trạng này, cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin