Môi trường và biến đổi khí hậu

Olympic Paris 2024 nói "không" với đồ nhựa dùng một lần

Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024 mong muốn giảm 50% lượng khí thải carbon so với Thế vận hội Mùa hè trước đó ở Rio de Janeiro (Brazil) năm 2016 và London (Anh) năm 2012.