Môi trường và biến đổi khí hậu

Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hành động để bảo vệ thiên nhiên

 Ngày 7/12, tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) diễn ra tại Montreal (Canada), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi các chính phủ và khu vực tư nhân hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên một cách hiệu quả.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin