Môi trường và biến đổi khí hậu

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022

Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai diễn ra từ ngày 15 đến 22/5, với mục tiêu nâng cao nhận thức về một xã hội an toàn trước thiên tai để phát triển bền vững.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin