Phòng ngừa thảm họa

Giải quyết vấn đề ô nhiễm và rác thải nhựa đại dương

Rác thải nhựa là một trong những đe dọa lớn nhất của đại dương thế giới, đã và đang phá hoại hoạt động kinh tế, xã hội tại các vùng biển và vùng bờ biển như: du lịch, nghỉ dưỡng, môi trường, sức khỏe và sự an toàn của con người…Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã và đang trở thành vấn đề cấp bách ở phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin