Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào 'Tặng sách cho em'

Ngày 21/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn phát động phong trào 'Tặng sách cho em' đến các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh.