Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa từ ngày 1/7/2022

Nguyễn Hồng Hạnh

Từ ngày 1/7/2022, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do đơn vị lao động quyết định cũng tăng theo lương tối thiểu mới.

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đóng Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định cũng có sự gia tăng.

Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất mà người lao động có thể nhận hằng tháng sau khi nghỉ việc như sau: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Các mức cụ thể như sau: Vùng I: 23,4 triệu đồng; vùng II: 20,8 triệu đồng; vùng III: 18,2 triệu đồng; vùng IV: 16,25 triệu đồng.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức hưởng 5 lần mức lương tối thiểu vùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

 

PV

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin