Đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Tôn Đức Thắng

Tạp Chí Nhân Đạo

(NĐ&ĐS) - Ngày 18/8, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có công văn gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo để đề nghị xem xét trình cấp có thẩm quyền phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động cho Đại học Tôn Đức Thắng.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin