Vỗ mông để tỏ tình, thờ bát nước lã và những phong tục đón Tết độc đáo

Tạp Chí Nhân Đạo
Mang đồ về nhà lấy may, gọi vía trâu, thờ bát nước lã, cướp giọng gà là những phong tục đón Tết độc đáo của các dân tộc thiểu số ở nước ta.

Theo Zing.vn