Tết đồng bào VTV1 ngày 25/1/2023

Nguyễn Diệp Linh
Tết đồng bào là chương trình thường niên do Trung tâm Truyền hình nhân đạo tổ chức, với mong muốn mang Tết sớm, Tết ấm no đến với người dân vùng sâu vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Năm nay, Ban tổ chức chương trình lựa chọn huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình để tổ chức chương trình Tết đồng bào 2023 với chuỗi hoạt động trợ giúp đa dạng, thiết thực.