Tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Đặng Thu Hằng
Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại. Bằng chứng khoa học về độc tính và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của các sản phẩm này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, rất nhiều các nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra hậu quả đối với sức khoẻ của việc sử dụng và tiếp xúc thụ động với “sol khí”/khói của các sản phẩm này.
tl1-1684943237.jpeg
 
tl2-1684943236.jpeg
 
tl3-1684943237.jpeg
 
tl4-1684943237.jpeg
 
tl5-1684943237.jpeg
 
tl6-1684943237.jpeg
 
tl7-1684943237.jpeg
 

TTXVN