Quảng Bình: Cấp lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tạp Chí Nhân Đạo

Trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại. Từ ngày 9/5 đến ngày 10/5/2022, Ban Quản lý Dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức cấp 1.127 suất hàng cho 1.127 hộ gia đình tại các xã Quảng Phương, Liên Trường (huyện Quảng Trạch) và xã Trung Hóa, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa).


 Cấp lương thực cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Theo đó,  tại xã Quảng Phương có 288 suất trong đó 99 hộ nhận 900.000 đồng/suất, 189 hộ có từ 3 khẩu trở lên nhận 1.800.000đồng/suất; Xã Liên Trường có 298 hộ gia đình trong đó 118 hộ nhận 900.000đồng/suất, 180 hộ nhận 1.800.000 đồng/suất; Xã Trung Hóa có 310 hộ gia đình trong đó 48 hộ nhận suất 900.000đồng/suất, 262 hộ nhận 1.800.000đồng/suất; Xã Thượng Hóa có 231 hộ gia đình hưởng lợi trong đó 19 hộ nhận 900.000 đồng/suất,  212 hộ nhận 1.800.000 đồng/suất. Tổng trị giá hỗ trợ là 1.773.000 đồng.
Đây là hoạt động quan trọng trong Dự án  “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại nhằm giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các xã có thêm nguồn lương thực, thực phẩm trong một khoảng thời gian để khôi phục sản xuất, lao động ổn định cuộc sống.
Phương Dung 

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin