Những phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt Nam

Đặng Thu Hằng
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống tại Việt Nam, gắn liền với những phong tục mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.