Lào Cai: Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg

Tạp Chí Nhân Đạo

(NĐ&ĐS) - Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tích cực tuyên truyền đến người dân về nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg và những chính sách thay đổi so với trước đây để người dân nắm bắt, thực hiện.

Toàn tỉnh Lào Cai có 65 xã sẽ chịu tác động trực tiếp của điều chỉnh chính sách từ khu vực III, khu vực II xuống Khu vực I, ảnh hưởng khoảng 139.939 người dân đang được Ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng kinh phí cấp thẻ BHYT. Do vậy sẽ tác động đến việc thực hiện tỷ lệ bao phủ BHYT (ước giảm 18,5%) được giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai năm 2021 - Chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai là 98,5%).

Cụ thể các địa bàn bị tác động cụ thể như: Thành phố Lào Cai có 03 xã tương ứng với 9.436 người, huyện Bắc Hà có 7 xã với 13.848 người, huyện Bảo Thắng có 13 xã với 31.284 người, huyện Bát Xát có 05 xã với 5.303 người, huyện Bảo Yên có 9 xã với 15.845 người, huyện Mường Khương có 6 xã với 16.730 người, thị xã Sa Pa có 6 xã với 6.606 người, huyện Si Ma Cai có 5 xã với 11.014 người, huyện Văn Bàn có 11 xã với 29.873 người.

IMG_20210702_160041
Người dân đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình tại UBND xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 30/6/2021 và hết năm 2021 cho đối tượng đang được thụ hưởng nay bị điều chỉnh bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền đến người dân về nội dung Quyết định số 861/QĐ-TTg và những chính sách thay đổi so với trước đây để người dân nắm bắt, thực hiện.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã báo cáo và xin chỉ đạo của thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về tác động và đề xuất một số phương án xử lý đối với việc thay đổi chính sách liên quan đến BHYT của Quyết định 861/QĐ-TTg. Có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, giải thích đến nhân dân không thuộc nhóm tiếp tục được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT về tác động của việc thay đổi chính sách không được cấp thẻ BHYT từ ngày 1/7/2021. Tuyên truyền vận động người tham gia bị tác động tham gia BHYT theo hình thức BHYT hộ gia đình hoặc NSNN hỗ trợ một phần mức đóng để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát chi tiết số người dân tộc, người kinh bị ảnh hưởng, để kịp thời lập danh sách cấp thẻ các nhóm BHYT khác được NSNN hỗ trợ như: cận nghèo, người cao tuổi, học sinh sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình... đối với những người tham gia bị tác động còn lại không thuộc diện NSNN hỗ trợ vận động người dân cần chủ động mua BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi KCB-BHYT được liên tục.

Để tham gia BHYT hộ gia đình, người dân có thể đến các đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH gần nhất nơi cư trú. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có các điểm đại lý thu BHYT hộ gia đình là UBND các xã, phường, thị trấn; đại lý thu Bưu điện; đại lý thu Trung tâm dịch vụ việc làm; Hội Nông dân; Viettel Pay.

Hằng Nga

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin