Lan tỏa 'Tết ấm' an sinh

Nguyễn Diệp Linh
Được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động từ tháng 11/2022, đến nay, Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người hoàn cảnh khó khăn đã được lan tỏa, thực hiện thành công trên khắp 63 tỉnh, TP.

Toàn ngành BHXH Việt Nam cũng đã trao tặng nhiều suất quà Tết, góp phần đem lại “Tết ấm” và đảm bảo an sinh cho nhiều người dân.