Kỹ năng chằng chống nhà cửa phòng, chống bão lũ

Phạm Hà Mi
Để ứng phó với mưa bão một cách an toàn, các hộ dân trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng của cơn bão nên chủ động chằng chống nhà cửa.