Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động vượt khó, vươn lên

Nguyễn Diệp Linh
Ngày 23-5, tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Công đoàn cơ sở Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; đại biểuPhòng chính trị Binh đoàn 15, Liên đoàn Lao động huyện Chư Prông, xã Ia Tôr, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc và 100 đại biểu của Công đoàn cơ sở Công ty Bình Dương dự đại hội.

 Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Đồng hành - Phát triển”, đại hội đã thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo của Phòng chính trị Binh đoàn 15 tại Đại hội Công đoàn Binh đoàn lần thứ V, Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII; bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Binh đoàn 15.

Đặc biệt, đại hội đã dân chủ, thẳng thắn tổng kết nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2023. Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty Bình Dương đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của cấp trên. Nhất là, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động phong trào; chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Trong nhiệm kỳ có trên 98,5% công nhân viên chức, người lao động được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập các bài chính trị cơ bản và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Tổ chức các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và chương trình “15 nghìn sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, phát triển”… sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

 Đại hội bầu cử.

Đại hội bầu cử.

Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm, gắn bó với đơn vị; có từ 93% tay nghề kỹ thuật khá, giỏi trở lên; 100% công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 50% đạt vững mạnh xuất sắc; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên đoàn viên xuất sắc, có từ 20 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

 Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn cơ sở Công ty Bình Dương nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở phải phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật lao động.

Động viên đoàn viên, người lao động đoàn kết, nhất trí với các chủ trương, giải pháp lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty; phát huy sáng kiến và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động vượt khó, vươn lên làm giàu…

NGUYỄN ANH SƠN