FBF BÃO

Phạm Hà Mi
FBF bão là mô hình hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo bão được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đưa vào chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Nguồn: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam