Cục Thuế tỉnh Quảng Bình tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế

Tuấn Tài

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

image2-1656068199.JPG
Cục Thuế tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị thông báo kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thu ngân sách đạt 4.295,5 tỷ đồng

Ngày 24/6, tại TP Đồng Hới, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả công tác thuế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Bình đã thu ngân sách 4.295,5 tỷ đồng đạt 76,7% dự toán do HĐND tỉnh giao nhiệm vụ, và bằng 128,9% so với cùng kỳ, đạt 89,8% dự toán trung ương do Bộ Tài chính giao.

So với dự toán tỉnh giao trong năm 2022, có 9/15 khoản thu đạt tiến độ (từ 50% trở lên) dự toán cả năm, là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ, xổ số kiến thiết, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cấp quyền khai thác khoáng sản và thu hoa lợi công sản. 8/15 khoản thu có tăng trưởng khá.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Vĩ Tuyến – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết, để hoàn thành công tác thu ngân sách và có kết quả tăng so với cùng kỳ, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã nghiêm túc thực hiện đánh giá kết quả thu năm 2021, quyết liệt xây dựng các kịch bản thu ngân sách năm 2022 để có sự chỉ đạo điều hành trong từng tháng, quý, đối với từng địa bàn, lĩnh vực thu.

Tăng cường phổ biến quán triệt, tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật thuế mới ban hành, sửa đổi bổ sung để cán bộ ngành và người nộp thuế nắm bắt, thực hiện.

Song song với đó Cục Thuế đẩy mạnh công tác giám sát kê khai, quản lý chặt chẽ doanh nghiệp, hướng dẫn đôn đốc doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử; chú trọng công tác kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế.

 

Tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Quảng Bình về công tác chống thất thu ngân sách, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc và triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế và nâng cao hiệu quả công tác thuế trên nhiều lĩnh vực.

image-1-1656068198.JPG
Ông Đoàn Vĩ Tuyến – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, trong công tác kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch sát với thực tế nhằm tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế; với nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm” tính đến ngày 20/6/2022 các cá nhân, tổ chức trên địa bàn đã thực hiện kê khai, bổ sung 2.421 lượt hồ sơ khai thuế, thu lệ phí trước bạ từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tăng hơn 20,6 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nắm bắt và đưa vào danh sách quản lý 560 cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; phối hợp với các cơ quan ban ngành và địa phương quản lý 8 tổ chức và 62 cá nhân kinh doanh trên địa bàn có liên kết với các công ty có trụ sở ở nước ngoài.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường, chính quyền trong việc quản lý cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, phát hiện và xử lý số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, cơ quan Thuế đã tuyên truyền, hướng dẫn, kê khai thuế số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho hay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển công tác chống thất thu thuế trên địa bàn vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc như: một số quy định trong các văn bản pháp luật chưa thay đổi kịp thời để phù hợp với thực tiễn, có sự chồng chéo giữa Luật Thuế và các Luật chuyên ngành khác, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số trên các ứng dụng chưa được hướng dẫn cụ thể, công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế và các Sở, ban ngành, địa phương trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án chống thất thu thuế, thời gian tới Cục Thuế tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý theo hướng bao quát đối tượng, chống bỏ sót và đảm bảo công bằng giữa các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế; tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với người nộp thuế và thực hiện giám sát nội ngành đối với công chức thuế khi thi hành công vụ, đảm bảo theo nguyên tắc “ tiền phòng, hậu kiểm”.
 

 

Tuấn Tài - Quốc Anh

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin