Ngày 22/3, mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao

Bệnh viện Phổi Trung ương - Chương trình Chống lao Quốc gia - Quỹ PASTB tiếp tục phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 mở cổng nhắn tin ủng hộ Quỹ PASTB.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin