Khung chiến lược giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn 2045: Phát triển Hội CTĐ Việt Nam chuyên nghiệp hơn, vững mạnh hơn

Trong các ngày từ 29/6 - 30/6, Hội CTĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý khung chiến lược phát triển Hội CTĐ, giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn 2045. Tham gia Hội nghị có: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội CTĐ Việt Nam; Bà Trần Thị Hồng An – Phó Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội và Chủ tịch Hội CTĐ 7 tỉnh, thành.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin