Tết nhân ái

Dành hơn 6.100 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán

Do sự chia sẻ của người lao động và nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người lao động nên tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước, trong và sau Tết năm 2023 giảm so với Tết năm 2022. 8,6 triệu đoàn viên, người lao động đã được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí hơn 6.110 tỷ đồng.