Sống khỏe

Ra mắt tài liệu 'Hỗ trợ hình ảnh cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ'

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hình cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ".

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin