Quốc tế

Ngọc tỷ Càn Long lập kỷ lục đấu giá mới với 22 triệu USD

Một ấn triện của Vua Càn Long (Trung Quốc) từ thế kỷ 18 vừa được bán đấu giá thành công với giá "chốt hạ" 22 triệu USD, vượt qua kỷ lục 14 triệu USD của ngọc tỷ đấu giá năm 2010.