Nghệ An phòng, chống sạt lở đất: Cần giải pháp “tối ưu”

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An tồn tại hàng trăm điểm sạt lở đất trong khu dân cư, đe dọa cuộc sống của hàng chục nghìn nhân khẩu.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin