BSR dành trên 110 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội năm 2023

Năm 2023, CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) dành trên 110 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội và BSR chọn tài trợ xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long.