Cờ Tổ quốc, học bổng và quà đến với nhân dân tỉnh Quảng Nam

Báo Người Lao Động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc, 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng, trao tặng quà trị giá 12 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ tại huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam.