Chính trị

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 17-21/10/2022

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 17-21/10/2022.