Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lã Thị Thúy hằng
Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

a6-1684763537.jpg

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Ảnh: Lao động.

Ngày 22/5, tại kỳ họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - người vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ngày.

Tân Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Khánh là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XII - dự khuyết, XIII); Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang 2 khóa (XIV, XV).

Tân Bộ trưởng Tài nguyên là cán bộ có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Đi lên từ cán bộ chuyên viên Phòng Thẩm định, ông Khánh sau đó lần lượt nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Hà Tĩnh như Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời điểm nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2016, ông Khánh khi đó 40 tuổi - là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Đến tháng 7/2019, Bộ Chính trị điều động ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Từ năm 2019 đến trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

L.Hằng